WSNP


Placówka Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia” w ramach swojej działalności organizacyjnej prowadzi współpracę z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Instytut Studiów Podyplomowych WSNP zapewnia wysoką jakość kształcenia poprzez staranny dobór kadry nauczającej, właściwe, ciekawe programy, nowoczesne metody nauczania, z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Renata Mościńska – Koczorowska

Kierownik do Spraw Organizacyjnych Studiów Podyplomowych

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Zasady Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i trwa do 31 października. Przyjęcia na studia na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

– oryginał /odpis lub potwierdzona kserokopia/ dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II

stopnia;

– kserokopia dowodu osobistego;

– podanie/formularz o przyjęcie na studia

– wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł

Dokumenty należy składać:

– osobiście w biurze RMK Szkolenia 64-500 Szamotuły ul. Sportowa 6

– listownie na adres j/w

– elektroniczne (zeskanowane dokumenty) na adres e-mail: biuro@rmkszkolenia.pl

– Pobierz formularz

Promocja

Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymają zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek