Język angielski na poziomie średniozaawansowanym i podstawowym


Placówka Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia” w  Szamotułach

zaprasza na

Kurs Języka Angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i podstawowym

 

Czas trwania kursu: 120 godzin dydaktycznych

Koszt kursu: 50 zł za godzinę dydaktyczną

Miejsce zajęć: zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w siedzibie Placówki Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia” tj. Szamotuły ul. Sportowa 6  (obiekt SzOSiR-u).

Uwaga!

Po ukończeniu kursu słuchacze będą mogli przystąpić do egzaminu B1, B2 –

Ceryfikat PTE General  (Level 3).

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie  opanowania wymaganego  standardu języka angielskiego.

W Polsce egzaminy PTE General

–  są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach od 0-III ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012r.)

–  zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia.09.2011r.Dz.U.204,poz1200)

–  są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego  (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r.Dz.U. 218, poz.1695)

 

 

 

Bliższe informacje:

tel:  603 097 122

www. rmkszkolenia.pl