Postępowanie z zadłużonym klientem


Postępowanie z zadłużonym klientem

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanym, pracownikom samorządu terytorialnego odpowiedzialnym za egzekucję należności, pracownikom spółek komunalnych, administracji wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osobom zawodowo pracujących z osobami zadłużonymi, np. pomocy społecznej.

Cel kursu

Przygotowanie osób odpowiedzialnych za egzekucję należności do bardziej efektywnego dochodzenia należności poprzez zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

 • podstawy psychologii zadłużenia – rozpoznawania natury i skali problemu tzw. „trudnych klientów”;
 • budowania efektywnych relacji z klientem – podstawy administracyjne, prawne wypracowania ugody;
 • wypracowania własnej/lokalnej strategii pracy z zadłużonymi – poznanie tzw. „dobrych praktyk” pracy z zadłużonymi klientami oraz wymiana doświadczeń wśród uczestników szkolenia.

Program szkolenia

 1. Podstawy psychologii zadłużenia
 • Dlaczego niektórzy ludzie nie płacą swych zobowiązań – dziwna hierarchia priorytetów.
 • Co dzieje się z osobami zadłużonymi/niewypłacalnymi – o wyuczonej bezradności dłużniczej.
 1. Typy niewypłacalnych klientów podstawą do indywidualizacji strategii postępowania – specyfika dłużników:
 • Biernych / bezwolnych – dlaczego nie podejmują kontaktu, nie odbierają wezwań, itd.;
 • Uciekających przed problemem – gdzie, dlaczego i z jakim skutkiem;
 • Manipulantów – świadomie nieuczciwych czy uwikłanych w własną grę;
 • Roszczeniowych – którym wydało się że najlepszą obroną jest atak.
 1. W poszukiwaniu optymalnej strategii postępowania:
 • Zalety – wady tzw. „twardego podejścia”

– postępowanie administracyjne, rola zgłoszenia do KRD, postępowanie sądowe, windykacja, egzekucja sądowa, komornicza – kiedy i wobec kogo bywa skuteczne;

–  co z upadłością konsumencką – szansa czy zagrożenie?

 • Zalety – wady tzw. „miękkiego podejścia”

– negocjacje, mediacje – jak i z kim pracować nad wypracowaniem ugody;

– dobre praktyki w zakresie polubownych strategii odzyskiwania długów.

 • Zrównoważona strategia dochodzenia należności – co to oznacza w praktyce.
 1. Narzędzia pracy z zadłużonymi klientami:
 • Rozpoznawanie problemu – wczesna diagnoza warunkiem powodzenia działań;
 • Motywowanie do działań – o strategii tzw. „interwencji kryzysowej”;
 • Negocjowanie ugody – podstawy prowadzenia efektywnych rozmów z dłużnikiem;
 • Nadzór i monitorowanie porozumień – utrwalenie efektów, Indywidualny Program Wyjścia z Zadłużenia w praktyce.
 1. Czy dłużnicy potrzebują szczególnej pomocy – o założeniach i czteroletnich doświadczeniach Programu Wsparcia Zadłużonych w Poznaniu.
 2. Systemowe działanie – o potrzebie współpracy z lokalną administracją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, mediami, itd.
 3. Kluczowe kompetencje osób pracujących z zadłużonymi klientami – potrzeba nowego profilu łączącego wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, zarządzania finansami i psychologii.

Prowadzący zajęcia

Zajęcia prowadzi zespół dwóch doświadczonych trenerów Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych, wspartych ekspertami z zakresu prawa, zarządzania finansami oraz windykacji.

Prowadzący dysponują dużym doświadczeniem w realizacji podobnych /interdyscyplinarnych/ szkoleń poświęconych specyfice pracy z tzw. „trudnym klientem” – prowadzonych systematycznie od 2008 roku (przeszkolono ponad 1000 osób). Od 2011 roku szkolenia zostały sprofilowane na specyfikę pracy z klientem zadłużonym/niewypłacalnym – w rejonie Wielkopolski i Mazowsza przeszkolono łącznie 332 osoby, w tym pracowników ZKZL w Poznaniu, ZK w Warszawie, kilku firm windykacyjnych oraz kancelarii komorniczych. Stowarzyszenie stale współpracuje z NBP, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, MOPR w Poznaniu oraz Fundacją Barka. Więcej informacji na www.programwsparcia.com, referencje na życzenie.

Opis szkolenia

Zajęcia realizowane będą metodami aktywnymi – warsztatowymi. Czas trwania –  16 godzin, w systemie dwudniowym. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów uzupełniających wyposażających ich w podstawowe narzędzia do samodzielnej pracy z zadłużonym oraz poszkoleniowe wsparcie e-learningowe oraz konsultacyjne indywidualnych przypadków.

Warianty możliwe do realizacji:

 • Szkolenie zamknięte – w miejscu wybranym przez zamawiającego

(po zebraniu grupy min. 12 – max 20 uczestników, w uzgodnionym terminie).

 • Szkolenie otwarte – najbliższy termin

 w dniach 21 – 22.04.2015 w Szamotułach – Kompleks Hotelowy „MARATON”, ul. Sportowa 6 (zakwaterowanie i wyżywienie – wg. oddzielnie określonej kalkulacji).

Cena:

 • Całkowite koszty udziału w dwudniowym szkoleniu 1 osoby – w tym pakiet materiałów i serwis kawowy 400zł.
 • Skorzystanie z wyżywienia i zakwaterowania zamówionego za pośrednictwem „RMK Szkolenia” dodatkowo 195zł. Cena zawiera: nocleg, pełne wyżywienie, wstęp wolny do strefy rekreacyjnej (basen, jacuzzi, sauny), monitorowany, zamknięty parking.
 • Warunki organizacji oraz kosztów szkolenia zawsze podlegają indywidualnym uzgodnieniom z zainteresowanymi, w przypadku skierowania 3 i więcej osób proponujemy korzystny rabat.

Więcej informacji na www.programwsparcia.com, referencje na życzenie.

Zapisz się na kurs!

  Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.rmkszkolenia.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "RMK SZKOLENIA" Renata Mościńska-Koczorowska, Sportowa 6 64-500 Szamotuły, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem biuro@rmkszkolenia.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny