Interwencje w sytuacjach kryzysowych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych


„Interwencje w sytuacjach kryzysowych
w trakcie pełnienia obowiązków służbowych”

I. Potencjalne sytuacje kryzysowe w trakcie pełnienia obowiązków:

 • ochrona porządku i bezpieczeństwa;
 • ochrona zdrowia i życia innych osób;
 • konflikty międzyludzkie /rodzinne, sąsiedzkie, obcy/;
 • nadzór i kontrola;
 • ochrona mienia;
 • sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe /wypadki, klęski żywiołowe;
 • inne.

II. Psychologiczna perspektywa sytuacji kryzysowej:

 • co się dzieje z uczestnikami /co myślą, co przeżywają, jak i dlaczego się tak zachowują/
 • co się dzieje z przedstawicielami służb podejmujących działania w sytuacjach kryzysowych /stres kryzysu, co pomaga zachować „zimną krew”, jak radzić sobie z odległymi skutkami/.

III. Specyfika oraz dynamika sytuacji kryzysowej

Specyfika oraz dynamika sytuacji kryzysowej – dlaczego tzw. wczesna interwencja pozwala zminimalizować szkody i zapobiec eskalacji problemów.

IV. Wczesne rozpoznawanie symptomów zbliżającego się kryzysu oraz postępowanie w szczególności w sytuacji kontaktu z osobami:

 • pobudzonymi psychoruchowo, nastawionymi agresywnie i roszczeniowo – w szczególności używającymi niebezpiecznych narzędzi;
 • nietrzeźwymi oraz w stanie zmienionej świadomości będących pod wpływem substancji psychoaktywnych /leków, narkotyków, dopalaczy, itd./;
 • prezentującymi symptomy zaburzeń psychicznych oraz niepełnosprawnymi;
 • działającymi w grupie – /małej i/lub w tłumie/;
 • będących ofiarami zdarzeń kryzysowych – ofiary przestępstw, wypadków, przemocy;
 • prezentującymi skłonności samobójcze;
 • będącymi świadkami zdarzeń kryzysowych;

V. Narzędzia pomocne w radzeniu sobie w sytuacji kryzysowej:

 • nawiązywanie kontaktu z uczestnikami zdarzeń kryzysowych – savoir-vivre w relacjach służbowych;
 • werbalne i niewerbalne sygnały zagrożenia;
 • strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych /mediacje, negocjacje, arbitraż, interwencja zwierzchności, manifestacja siły/;
 • radzenie sobie ze stresem sytuacji kryzysowej – jak opanować własne emocje;
 • współpraca w zespole interweniującym – kierowanie zespołem;
 • jak dbać o własne bezpieczeństwo w trakcie interwencji oraz przeciwdziałanie skutkom stresu pourazowego, czy wypalenia zawodowego.

VI. Specyfika problemów wynikających z relacji ze świadkami, w szczególności z przedstawicielami mediów.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi – warsztatowymi /ćwiczenia/, na bazie elementarnej psychoedukacji, w oparciu o prezentację PowerPoint.
Czas trwania 16 godzin dydaktycznych bądź w wersji skróconej 8-godzinnej.
Zajęcia prowadzi psycholog mający wieloletni staż pracy w służbach mundurowych,
szkolący w tym zakresie funkcjonariuszy Policji i strażników miejskich.

Zapisz się na kurs!

  Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.rmkszkolenia.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "RMK SZKOLENIA" Renata Mościńska-Koczorowska, Sportowa 6 64-500 Szamotuły, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem biuro@rmkszkolenia.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny