Szkoła dla wychowawców i rodziców


Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

w WARSZAWIE

we współpracy z

Placówką Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia” w Szamotułach

realizuje

Program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, rodziców

według

ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznego

„szkoła dla wychowawców i rodziców”

Motto programu: Wychowywać to kochać i wymagać

Opis szkolenia

Program edukacyjno-wychowawczy skierowany jest do osób dorosłych wychowujących dzieci i młodzież tj. nauczycieli, wychowawców, rodziców, studentów kierunków pedagogicznych.
W warstwie filozoficznej odwołuje się do koncepcji wychowania personalistycznego (dialogu osób), wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,
jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”.
Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom,
że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów i stereotypów.
Warsztat pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno i wyraźnie stawiane były oczekiwania
i granice; dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne działania.

Główne cele zajęć warsztatowych:

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem,
  doskonalenie relacji nauczyciel – dziecko,
 • poznanie metod skutecznego zachęcania dziecka do współpracy,
  nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • uświadamianie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej,
 • ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości,
 • pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych,
 • poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem,
 • nabycie umiejętności stosowania wzmocnień pozytywnych.

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko

 • Granice-wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • Uczucia– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • Zachęcanie do samodzielności
 • Motywowanie dziecka do współdziałania,
 • Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • Role. Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • Pochwały. Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 • Kary a konsekwencje

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi – „Rodzeństwo bez rywalizacji”:

 • Rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
 • wpływ ról na relacje między dziećmi.
 • Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje,
 • Ryzyko porównań, inne sposoby motywowania dzieci do działania
 • Równo czy sprawiedliwie?
 • Mechanizmy wpisywania dzieci w role
 • Kolejność urodzin a funkcjonowanie w rolach
 • Wpływ ról na relacje w rodzinie; sposoby przeciwdziałania
 • Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania: „ Szkoła dla rodziców, nauczycieli, wychowawców nastolatków”

 • Rodzina, szkoła-budowanie prawidłowych relacji rodzic-nastolatek-nauczyciel.
 • Granice-wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez młodzież respektowane
 • Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć- potrzeba decydowania o sobie
 • Motywowanie nastolatka do współdziałania, współpracy
 • Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań – kary, konsekwencje
 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 • Trudne tematy z nastolatkiem, seks, narkotyki, niebezpieczeństwo mediów
 • Spotkanie z młodzieżą
 • Spotkanie z rodzicami
 • Wspólne spotkanie

Każda część programu zawiera 10 modułów tematycznych.

(całość trzyczęściowego Programu obejmuje 40 godzin

Metody Pracy:
Elementy wykładu. Ćwiczenia. Burza mózgów. Praca w grupach. Dyskusja. Autorefleksja. Wymiana własnych doświadczeń.
Czas i miejsce szkolenia:

Sala konferencyjna hotelu Maraton w Szamotułach. Termin realizacji do uzgodnienia.
Prowadzący zajęcia:

mgr Krystyna Adaśko- ogólnopolski edukator Ośrodka Rozwoju Edukacji /ORE /, koordynator i realizator programu Szkoła dla rodziców i wychowawców;
Koszt szkolenia:

500 zł od osoby za każdą część Programu.

Literatura:

 1. Faber, E. Mazlish „Jak mówić,żeby dzieci nas słuchały,jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły;
 2. T. Gordon – „Wychowanie bez porażek”,
 3. J. Sakowska – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – część I,II. Zeszyty metodyczne-ORE

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

1. Certyfikat o ukończeniu szkolenia/po zrealizowaniu wszystkich 3 części Programu/ który uprawnia do prowadzenia zajęć z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami według w/w programu
2. Komplet materiałów szkoleniowych – książka, zeszyty metodyczne ORE oraz gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć, materiały merytoryczne w wersji elektronicznej
i papierowej stanowiące komplet materiałów do prowadzenia zajęć z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami.

  Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.rmkszkolenia.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "RMK SZKOLENIA" Renata Mościńska-Koczorowska, Sportowa 6 64-500 Szamotuły, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem biuro@rmkszkolenia.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny