Szkolenia dla nauczycieli


Placówka Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia” w Szamotułach i Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie zapraszają nauczycieli na kursy doskonalące organizowane w Szamotułach  w roku szkolnym 2019/2020.

Studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych otrzymują 10% rabatu

Nazwa kursu Data Cena Opis
1. Interwencja kryzysowa . Jak pomóc uczniom?Prowadzący Roman Pomianowski  15.11.2019 50zł Jak rozpoznać oznaki depresji u uczniów, metody interwencji kryzysowych wśród uczniów.
2. Awans zawodowy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa. Prowadząca Irena Pyszyńska – Królak   29.11. 2019 50zł Nowości w prawie oświatowym, szczególnie w awansie zawodowym.
3.” Lubię TO!” – nauczyciel – uczeń w sieci -kompetencje cyfrowe.prowadząca Justyna Kaniasty  06.12.2019 60 zł Wykorzystanie najnowszych technologii w pracy nauczyciela i ucznia. Social media w pracy nauczyciela i ucznia.
4 Prezentacja portalu  I WitnessProwadzący  edukatorzy muzeum Polin – Warszawa. 07-08 12.2019 Kurs darmowy Prezentacja portalu z zajęciami opartymi na historii mówionej ocalałych więźniów z Holokaustu.Kurs nie tylko dla historyków.
5. Lekcja wychowawcza nie musi być nudna .prowadzącyPaweł Biedny 10.01.2020 50zł Pomysły na lekcje wychowawcze dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Co zrobić aby lekcje wychowawcze spełniały swoją rolę?
6.Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnejProwadząca Wanda Grzybek 24.01.2020 50 zł                    Czym jest edukacja włączająca?- cele i zasady(Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych) 

 

6.”Trudne postawy rodziców wobec nauczyciela”Prowadząca Justyna Kaniasty 14.02.2020 60 zł Rozpoznawanie postaw i typów rodziców. Podniesienie kompetencji w zakresie efektywnej współpracy z rodzicami.
7. „Ochrona prawna dzieci i   nauczycieli”Prowadząca Małgorzata Biskup

 

28.02.2020 50 zł Jak Państwo Polskie chroni dzieci i nauczycieli?
8. Kreatywne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze ,korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne.Prowadzący Paweł Biedny   20.03.2020 50zł Najnowsze aplikacje i nowości techniczne do wykorzystania na zajęciach specjalistycznych.
9.Wypalenie zawodowe nauczycieli – jak z nim walczyć ? jak się nie poddać?Prowadzący Roman Pomianowski   03.04.2020 50zł Walka z wypaleniem zawodowym. Jak się nie poddawać , sposoby na radzenie sobie ze „zawodowym znużeniem”.
10. Nauczyciel w szkole ogólnodostępnej Prowadząca

Wanda Grzybek

24.04.2020 50 zł Dziecko niepełnosprawne w klasie – nauczanie włączające