Język angielski


          Placówka Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia” w  Szamotułach

 zaprasza na

Kurs Języka Angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym i podstawowym

Czas trwania kursu: od 01.10.2019r do 30.06.2020r. (120 godzin dydaktycznych)

Koszt kursu: 1800 zł ( możliwość opłat w 3 ratach)

Uwaga!

Po ukończeniu kursu słuchacze będą mogli przystąpić do egzaminu B1, B2 –

certyfikat PTE General  (Level 3).

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie  opanowania wymaganego  standardu języka angielskiego.

 

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w siedzibie Placówki Kształcenia Ustawicznego „RMK Szkolenia” w Szamotułach ul. Sportowa 6  (obiekt Centrum Sportu).

Egzamin końcowy w Centrum Egzaminacyjnym we Wrześni

Bliższe informacje:

tel:  603 097 122